Hotline: 0376369290

Địa Điểm Vui

Karaoke Embassy - 31 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Ngày đăng:  22-01-2018  | 2:32 PM | 2473 View | Người đăng: vudinh

Danh mục sản phẩm:  KARAOKE HÀ NỘI

Liên hệ

Điện thoại: 037.636.9290

  Chia sẻ
  Từ khóa ,

Về chúng tôi

Sản phẩm cúa chúng tôi